Uppfödare av slädhundar i Sverige

När det gäller exempelvis Grönlandshund finns det begränsat med uppfödare i Sverige. Det beror naturligtvis på brist på både efterfrågan och kunskap. Däremot finns det väldigt många uppfödare av till exempel Siberian Husky, som är en mer eftertraktad och känd ras. På SKK:s hemsida kan man finna information om de olika raserna samt länkar till diverse uppfödare.

kclogoI valet av uppfödare är det viktigt att tänka på en del saker. Är uppfödaren godkänd av Svenska Kennelklubben? Andra saker som är viktiga att titta på hos en uppfödare är hur uppfödningen i sig ser ut. Verkar hundarna må bra? Följer valparnas föräldrar de riktlinjer som finns för hur rasen ska se ut och vilken mentalitet förväntas de ha? Har uppfödarna låtit valparna genomgå alla de tester och veterinärbesök som reglerna kräver? Om inte, kan det hända att försäkringen inte täcker problem som kan uppstå under hundens uppväxt och liv. Har hundarna stamtavla? Utan stamtavla räknas hunden som blandras oavsett hur dess linje bakåt i tiden ser ut. Med stamtavla kan man få information om hundens förfäder och således om huruvida hunden riskerar att drabbas av till exempel ärftliga sjukdomar.

Uppfödaren har ett stort ansvar, men man får inte glömma sitt ansvar som köpare. Det lönar sig att söka information om de uppfödare som verkar intressanta och att se till att man får de rätta papperen och att besöka olika uppfödare flera gånger för att bilda sig en uppfattning om hur pass seriösa de verkar.

I Sverige används slädhundar främst i tävlingar och som underhållning, eftersom man här inte har någon rent praktisk användning av liknande hundar. Dock har Sverige långa vintrar och många kända turistmål, som till exempel Sälen, erbjuder hundspannsturer med olika slags slädhundar. Det kan vara något att testa för den som funderar på att skaffa sig en slädhund.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *