Att spela på hundkapplöpning

Greyhound som springer på en bana

Precis som man kan satsa pengar på hästar i olika lopp, på vilket hockeylag som ska vinna och på vem som kommer först i skidspåret kan man satsa pengar på vilken hund som ska vinna ett lopp. I Sverige handlar det främst om vinthundar, vilket är en samling hundraser som är kända för just sin snabbhet. Det finns raser som whippet, greyhound och italiensk vinthund.

Det man som åskådare i publiken gör är att man satsar pengar på den hund man tror ska vinna loppet. Då bör man sätta sig in i sporten och även undersöka vilka odds de olika deltagande hundarna har att vinna. Man satsar pengar, vilket även kallas att “betta”, på en hund och om den vinner så vinner man också själv. Hur mycket pengar man vinner beror på hur mycket man satsat och på vilka odds hunden hade att vinna.

Det finns många sidor på internet där man kan finna information om vart och när hundkapplöpning äger rum, vilka odds de olika hundarna har, hur man går till väga för att satsa på en hund och vad man bör tänka på. En sådan sida är till exempel hundkappsverige.nu där man kan läsa om sporten, de olika hundarna och vart det ska tävlas någonstans.

Det hundarna gör är att springa ikapp på en bana, ofta efter en låtsas-kanin eller liknande som far iväg framför hundarna som sätter efter den. Det kan verka som att utnyttja hundarna för sitt eget nöjes skull, men man bör ha i åtanke att dessa hundar avlats fram just för att springa och att de inte mår bra om de inte får göra det. De har, i de allra flesta fall, uppfostrats under omständigheter som gjort dem vana vid sådana tävlingar och därför blir de inte stressade eller mår dåligt av det de gör.

Hur spelar man på hundar?

Det finns många sidor på internet där man kan finna information om vart och när hundkapplöpning äger rum, vilka odds de olika hundarna har, hur man går till väga för att satsa på en hund och vad man bör tänka på.

När man spelar på hundar spelar man på ett så kallat Starting Price. Ett Starting Price innebär att alla hundar som deltar i hundkapplöpningen tilldelas ett fast odds som baseras på hundägaren, vem som tränat hunden, uppfödare och historik, motståndet, hundens ålder som loppets längd och underlag. Som du förstår är det alltså mycket som spelar in och som avgör mycket en hund är ”värd”.

Innan ett lopp kan man även satsa på ett rörligt bet. Denna typ av betting skiljer sig dock inte så mycket från det fasta utan påverkas av hur spelare har satsat inför loppet. Har ett flertal spelare satsat på en speciell hund kommer oddset för denna hund att vara längre till skillnad från en hund där färre spelare satsat sina pengar på.

Hur ser ett lopp ut?

En kapplöpningsbana är rund och längs banan finns en elektrisk kanin/hare, som brukar vara ett tygstycke eller någon form av fladdrande material. Denna elektriska hare kommer vid start att röra sig snabbt längst banan och det är hundarnas uppgift att fånga denna. Den hund som får tag på haren först är den som vinner loppet.

När det är dags för hundkapplöpningsloppet att starta placeras tävlingshundarna i speciella boxar, som dessa finns i början av banan. Dessa boxar påminner mycket om de vi ser på galoppbanorna och verkar på liknande vis. När startskotten sedan går av stapeln öppnas burarna och hundarna släpps fria på banan. Därefter springer hundarna längst banan efter den elektriska haren och, som nämn, den hund som först når haren kammar hem vinsten. Tanken med haren är att locka fram hundarnas jaktinstinkter och får dessa att på så vis börja springa. De mer erfarna hundar vet dock redan om vad som sker när dessa träder in i startboxarna.

Tävlingar för släd- och draghundar

Slödhundstävling med 6 hundar och en förare på släde

Även inom kategorin slädhundar finns det tävlingar, även om dessa ännu inte går att spela på, och dessa är otroligt spännande att delta i men även att titta på. Idag finns det ett flertal tävlingsgrenar inom draghundssporten och dessa är: slädhundsstilen, nordiska stilen, barmarksstilen och dog-ski.

Slädhundsstilen körs med släde där hundföraren står eller sitter på släden som dras av 4, 6 eller 8 slädhundar. Det finns även ytterligare en öppen klass där antalet hundar är valfritt. Inom stilen kan man tävla i sprint eller distans. Sprintloppen brukar vara mellan 5 till 25 km, beroende på antalet hundar i spannet, medan distansloppen brukar köras mellan 40 – 100 km om dagen. Distansloppen brukar köras under några dagar då man även övernattar i naturen. Det finns även längre lopp och den längsta tävlingen i Norden är över 100 mil.

Den nordiska stilen utförs på skidor eller med pulka. På skidor tävlar man ofta med en hund, men det finns även tävlingar där man tävlar med ett hundspann. Tävlar man med pulka ska pulka vikten vara 20 kg per hund och loppen brukar vara på en sträcka mellan 5 – 25 km.

Barmarksstilen utförs på barmark och alltså inte på snö. Inom grenen finns det 8 olika klasser och dessa grenar utförs på cykel eller andra hjulfordon. Beroende på fordon kan man tävla med en upp till åtta hundar och loppen brukar vara på mellan 3 – 10 km.

Dog-Ski är en nyare tävlingsgren som fortfarande är under utveckling. Denna tävlingsform är utvecklad för handikappidrott där tävlingsfordonen konstruerade beroende på funktionsnedsättningen.

Leave a Reply

Your email address will not be published.