Uppfödare av slädhundar i Sverige

Sibirian Huskies som slädhundar

När det gäller exempelvis Grönlandshund finns det begränsat med uppfödare i Sverige. Det beror naturligtvis på brist på både efterfrågan och kunskap. Däremot finns det väldigt många uppfödare av till exempel Siberian Husky, som är en mer eftertraktad och känd ras. På SKK:s hemsida kan man finna information om de olika raserna samt länkar till diverse uppfödare.

Att tänka på när man väljer uppfödare

I valet av uppfödare är det viktigt att tänka på en del saker:

 • Är uppfödaren godkänd av Svenska Kennelklubben?

Andra saker som är viktiga att titta på hos en uppfödare är hur uppfödningen i sig ser ut:

 • Verkar hundarna må bra?
 • Följer valparnas föräldrar de riktlinjer som finns för hur rasen ska se ut och vilken mentalitet förväntas de ha?
 • Har uppfödarna låtit valparna genomgå alla de tester och veterinärbesök som reglerna kräver? Om inte, kan det hända att försäkringen inte täcker problem som kan uppstå under hundens uppväxt och liv.
 • Har hundarna stamtavla? Utan stamtavla räknas hunden som blandras oavsett hur dess linje bakåt i tiden ser ut. Med stamtavla kan man få information om hundens förfäder och således om huruvida hunden riskerar att drabbas av till exempel ärftliga sjukdomar.

Godkända slädhundsuppfödare enligt SKK

Som ovan nämnt kan du finna mängder av intressant information om olika uppfödare hos SKK. SKK står för Svenska Kennelklubben och verkat idag som hundägarnas riksorganisation. Här listar man endast godkända uppfödare och beroende på vilken hundras du önskar kan du söka på dessa och få upp tillitsfulla hunduppfödare.

Godkända uppfödare för Siberian husky

Idag är det Siberian Husky som är den populäraste slädhunden i Sverige. Rasen, som ursprungligen kommer från norra Sibirien, har en hög arbetsmoral och en kroppsbyggnad som förmedlar kraft, fart och uthållighet.

På SKK finner du ett flertal godkända hunduppfödare för Siberian Husky, och dessa befinner runt om i landet. Vi tänkte ändå passa att presentera två kennlar som är godkända och registrerade hos SKK, och som ger värdefull information som kan hjälpa dig i ditt sökande.

 • Alelunds Kennel, Skåne
  Sedan 2004 har Alelunds Kennel bedrivit sin verksamhet och kenneln kom att bli godkänd av SKK år 2005. Kenneln mål är att avla friska och arbetsvilliga hundar med god exteriör och valparna säljs registrerade, vaccinerade, chippmärkta, avmaskade samt med ett veterinärs intyg.
 • Lappland Dream, Västerbotten
  Lappland Dream kennel är både kontrollerade och godkända av SKK och FCI. De som arbetar inom kenneln har genomgått utbildning inom draghundssporten för att ytterligare öka deras kompentens och här bedrivs även en populär turistverksamhet.

Andra slädhundsuppfödare i Sverige

Självklart är det inte bara Siberian huskies som används som slädhundar i Sverige, även om dessa är de mest förekommande. På SKK:s hemsida kommer du även finna andra hunduppfödare för bland annat grönlandshundar, samojedhundar, Alaskan Huskies och europeisk slädhund.

Utbudet av dessa hundraser är dessvärre mindre i jämförelse med uppfödning av Siberian Husky och dessa hundraser kan därför vara svårare att få tag på.

Ditt ansvar som hundköpare

Uppfödaren har ett stort ansvar, men man får inte glömma ditt ansvar som slädhundsköpare. Det lönar sig att söka information om de uppfödare som verkar intressanta och att se till att man får de rätta papperen och att besöka olika uppfödare flera gånger för att bilda sig en uppfattning om hur pass seriösa de verkar.

Sibirian Huskey valp i snöNär du önskar köpa en slädhund, eller vilken hundras som helst, bör du noggrant göra din efterforskning. Att under tidigt stadie ta kontakt med hunduppfödaren och få en relation med denna är att föredra, då en persons beteende säger mycket om uppfostran. Dessutom bör du alltid besöka kenneln där du önskar köpa en valp. Genom att besöka kenneln kan du i verklighet se hur hundarna har det ställt, hur det ser ut med rastplatser, hur renligt och hur välskötta hundarna är.

En valp får aldrig lämna sin mamma förrän vid 8 veckor. När du hämtar valpen bör denna dessutom vara registrerad, vaccinerad, chippmärkt, avmaskade och ha ett besiktningsintyg som inte är äldre än sju dagar.

Slädhundar i Sverige

I Sverige används slädhundar främst i tävlingar och som underhållning, eftersom man här inte har någon rent praktisk användning av liknande hundar. Dock har Sverige långa vintrar och många kända turistmål, som till exempel Sälen, erbjuder hundspannsturer med olika slags slädhundar. Det kan vara något att testa för den som funderar på att skaffa sig en slädhund.

Leave a Reply

Your email address will not be published.